Jak na nízký krevní tlak

Nízký krevní tlak, známý také odborněji jako hypotenze, nemusí být stejně znepokojující, jako jeho protějšek, vysoký krevní tlak (hypertenze), který může být dokonce i smrtelný. Mezi nejčastější příznaky nízkého krevního tlaku, patří zejména, časté motání hlavy a omdlévání, dokonce i na veřejnosti.

Právě už kvůli vyvarování se těmto situacím je nezbytné tento problém aktivně řešit, proto si níže podrobně vysvětlíme, co je to hypotenze, příznaky nízkého krevního tlaku, ale také, jaké jsou možnosti léčby a prevence.

Co je hypotenze aneb nízký krevní tlak

Ačkoli nízký krevní tlak neboli hypotenze, často není označována za nebezpečný, jeho důsledky, zejména časté omdlévání, mohou představovat určité riziko. Pády a nárazová zranění, nebo dokonce možnost upadnutí na nebezpečných místech, jako je silnice či při řízení (kolo, automobil), nejsou něco, co by se mělo zanedbávat.

Zdravé neboli optimální hodnoty krevního tlaku se liší podle věku, ale pokud jde o dospělé lidí, pak by se měli hodnoty pohybovat kolem 120/80 mm Hg. Pokud dochází k pravidelným poklesům pod hranici 100/60 mm Hg, pak lze říci, že se jedná o nízký krevní tlak.

Co je krevní tlak a čím se měří?

Krevní tlak, je v srdci každého z nás a jedná o sílu, která je vyvinuta protékající krví na stěnách krevních cév. Tato hodnota se mění v závislosti na konkrétní části krevního systému, přičemž pro zdravotní účely se nejčastěji zaměřujeme na arteriální neboli tepenný tlak.

Svou podstatu krevní tlak na tlakoměrech, odkrývá své výsledky ve dvou klíčových číslech, oddělených lomítkem (např.: 120/80 mmHg).

 1. Vyšší z těchto čísel u tlakoměrů představuje hodnotu systolického tlaku, tedy nejvyšší tlak, dosažený v daném okamžiku srdečního tepu.
 2. Druhé a nižší číslo, představuje diastolický tlak, který je naopak nejnižším tlakem, během srdeční diastoly.

Co se týče symbolu neboli spíše měřítkem hodnot „mmHg“, jde o hodnoty v milimetrech. Jedná se o tradiční jednotku používanou v historii měření tlaku u rtuťových tlakoměrů, které se stále v praxi běžně využívají, ale rtuť se již většinou nahrazuje, jinou alternativou. Pro běžné, domácí používání, doporučujeme automatické, digitální tlakoměry. Více o tlakoměrech dozvíte v našem článku.

 • Jak jsme již psali výše, optimální hodnoty krevního tlaku u dospělých je 120/80 mmHg. Díky této hodnotě, si můžete odvodit, jak je na tom váš zdravotní stav. V případě naměřených hodnot nad zmíněnou optimální hranicí, jde o signál vysokého krevní tlaku (Hypertenze), který jsme rozebírali před nedávnem.
 • Avšak, pokud jsou dlouhodobě hodnoty nižší, někde kolem 90/60 mmHg, může jít naopak zase o příznaky nízkého krevního tlaku (Hypotenze).

Je důležité podotknout, že problémy s nízkým tlakem nejčastěji postihuje seniory nad 65 let, ale nevyhýbá se ani mladým lidem. Dle statistik, nízký krevní tlak trápí nejčastěji ženy. Je zapotřebí si uvědomit, že krevní tlak je dynamický jev, který může ovlivnit různé věkové a tělesné kategorie.

Hodnoty nízkého krevního tlaku a nejčastější příznaky

Hodnoty krevního tlaku se rozlišují podle věku

Krevní tlak je jakýmsi ukazatelem zdraví našeho srdce a cév. Pro změření jejich hodnot, budete potřebovat tlakoměr krevního tlaku. Buď si vyberete jeden z nejlepších pro domácí použití nebo navštívíte lékaře, který měření provádí při každé preventivní kontrole.

Pokud si někde budete měřit krevní tlak nebo vám hodnoty sdělí váš lékař, je nezbytné, abyste věděli, co tyto hodnoty znamenají a jaké jsou tzv. „zdravé“. Naměřené hodnoty se mohou lišit, a to díky věku, zdravotnímu stavu, vytížení, apod… Níže se podívejte na orientační, optimální hodnoty krevního tlaku podle věku.

 • U kojenců se obvykle setkáme s hodnotou 80/45 mm Hg, což odpovídá jejich mladému a vyvíjejícímu se krevnímu oběhu.
 • Starší děti mohou mít běžně tlak okolo 110/70 mm Hg.
 • Dospělá žena má běžně hodnoty kolem 100/70 mm Hg.
 • Dospělý muž má podobný optimální tlak jako žena a to okolo 100/60 mm Hg.
 • Osoby s diabetem mohou mít specifickou normu kolem úrovně 130/80 mm Hg, což odráží dopady této nemoci na krevní systém.
 • Dospělí lidé s onemocněním ledvin mohou mít normální tlak stanoven na 110/80 mm Hg.

Jak již bylo zmíněno výše, krevní tlak je individuálně specifický a dynamický. Průběžně se může měnit během celého života, důsledkem postupného stáří, stravou, pohybem, stresem, atd… Průběžné monitorování a porozumění vašemu krevnímu tlaku, je nezbytné pro udržení optimálního zdraví srdce a cév.

Jak se měří krevní tlak?

Proces měření krevního tlaku spočívá v analýze dvou klíčových hodnot za použití tlakoměrů. Hodnoty jsme si probrali výše, avšak opakování nikdy neuškodí.

 • První z hodnot (vyšší číslo) se označuje jako systolický tlak (horní tlak), a je zaznamenáván v momentě, kdy se srdeční sval stahuje.
 • Druhá hodnota s nižším číslem představuje diastolický tlak (spodní tlak). Diastolický tlak se měří, když je srdeční sval v uvolněném stavu a optimální hodnoty se pohybují přesně či velmi blízko kolem 120/80 mmHg.

Nejlepší tlakoměry na paži a zápěstí pro měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku je zcela bezbolestné a provádí se pomocí tlakoměru. Na paži se upne manžeta, která bude napumpována vzduchem a následně proběhne měření.

 • Laici pro domácí použití, využívají automatické tlakoměry, které jsou snadno ovladatelné, ale s nižší přesností měření. Dnes je však technologie natolik vyspělá, že odchylka není nijak závratná.
 • Kdežto manuální tlakoměry jsou sice nejpřesnější, ale vyžadují určité prvky odbornosti. Nejčastěji je využívají lékaři, kdy měření probíhá za pomocí stetoskopu.

Pokud vám není vaše zdraví lhostejné, je dobré mít doma vlastní tlakoměr pro měření krevního tlaku. Dnes už kvalitnější kousek zakoupíte do 1000 Kč. Pokud se chcete dozvědět detaily ohledně tlakoměrů pro měření krevního tlaku, doporučujeme si přečíst náš obsáhlý článek, který disponuje i nejlepšími kousky.

Jaké jsou příznaky nízkého krevního tlaku

I když nízký krevní tlak (hypotenze) není obvykle považována za stejně nebezpečný jako vysoký krevní tlak (hypertenze), může mít negativní dopad na vaše zdraví. Příznaky nízkého krevního tlaku se mohou lišit, protože každý jsme jedinečný, ale mezi ty nejčastější jsou závratě, mžitky před očima a potíže s rovnováhou.

Lidé s nízkým krevním tlakem mohou být často bledí a snadno se unaví, i když vykonávají jen mírnou námahu. Je to způsobeno tím, že dochází k pomalejšímu krevnímu oběh, stejně tak i metabolismu, a to způsobuje, že organismu následně déle trvá, než se nastartuje.

Proto lidé s nízký krevním tlakem potřebují větší energie na zdánlivě jednoduché úkony. Například může abnormální únava přicházet po pouhém jídle, kdy tělo spotřebuje část energie pro trávení.

Mezi další běžné příznaky nízkého krevního tlaku patří například nadměrné pocení, nevolnost či slabé prokrvování končetin, které se projevuje prochladnutými prsty. Jsou i vážnější případy, kdy lidé s nízkým krevním tlakem zažívaly stavy k omdlení, zejména při dlouhém stání v prostředí s nízkou kvalitou vzduchu (např. MHD, městě nebo při akcích s velkým množstvím lidí).

Takovýto stav může vést až k životu ohrožujícím situacím, kdy například upadnete do vozovky, nabouráte na kole či pří řízení automobilu. Ohrožujících situací následkem upadnutí je mnohem více.

Mezi typické příznaky nízkého krevního tlaku zejména patří:

 • závratě a potíže s rovnováhou,
 • mžitky před očima,
 • nevolnost,
 • pocení,
 • intenzivní bušení srdce,
 • šum v uších a zhoršený zrak,
 • nedostatečné prokrvení končetin,
 • ztráta vědomí,
 • celková únava,
 • zvýšená ospalost a zívání.

Ještě je zapotřebí podotknout, že v případě nízkého tlaku, může docházet k horšímu prokrvování mozku, a to může následně ovlivnit koncentraci. Pozor si také dejte na rychle klesající tlak, který může zapříčinit oběhový kolaps. Pokud pociťujete více výše uvedených příznak nebo jste si vícekrát naměřili nízký krevní tlak, pak doporučujeme navštívit lékaře. Diagnostika a léčba je bezbolestná, nemáte se čeho obávat.

Tipy na údržbu tlakoměru pro měření krevního tlaku

Nejčastější příčiny nízkého krevního tlaku

Jako určitá prevence, ale i pro pochopení nízkého krevního tlaku, je zapotřebí odlišit, zda se jedná o akutní nebo chronický stav.

Akutní pokles tlaku v krvi může být vyvolán například dočasnou ztrátou vědomí, nejčastěji díky nedostatku kyslíku nebo podráždění periferního bloudivého nervu. Mezi další možné příčiny akutní hypotenze, vyznačující se vysokým tepem a nízkým tlakem, patří šoková reakce na silný vnější podnět. V případě velkého krvácení nebo dehydratace. Dále se tyto šokové stavy rozdělují na:

 • hypovolemické: způsobené nedostatkem tekutin (např. popáleniny, dehydratace)
 • kardiogenní: způsobené selháním srdce
 • obstrukční: způsobené blokádou krevního oběhu
 • distribuční: jako anafylaktický šok nebo septický šok

Pokud se jedná o chronickou hypotenzi, pak je krevní tlak dlouhodobě snížen. Příčiny mohou být genetické, záleží také na fyzickém stavu jedince, ale příčinou může být také podvýživa a nedostatečný příjem tekutin. Chronická hypotenze je často spojována s nemocemi jako je:

 • diabetes
 • roztroušená skleróza
 • Parkinsonova nemoc
 • snížená funkce štítné žlázy
 • dádor na mozku
 • infarkt myokardu
 • neuropatie
 • Guillain-Barrého syndrom
 • endokrinní a nervové poruchy

Ještě bychom mále opomněli ortostatickou hypotenzi, kdy jde o extrémní pokles krevního tlaku. Nejčastěji se projevuje při přechodu ze sedu nebo lehu do pozice stání. Ortostatická hypotenze nejčastěji postihuje mladší ženy a dívky.

Je vhodné také sledovat projevy jakékoliv léčby, protože k hypotenzi může docházet i v případě užívání například léků na vysoký krevní tlak, které lékař již předepsal k jeho snížení. Někdy se může stát, že léky mohou být příliš silné, což může vést k opačnému problému. Proto také nikdy nezapomínejte sdělovat lékaři pravdu, o tom, co užíváte, jak na předpis, tak i bez předpisu.

Tipy, jak zvýšit nízký krevní tlak

Tipy, jak zvýšit nízký krevní tlak a jak na prevenci

Níže si představíme, jak zvýšit nízký krevní tlak svépomoci a přírodně. I přesto je vhodné své kroky konzultovat s lékařem. Je zapotřebí si uvědomit, že léčba nízkého krevního tlaku je specifická pro každého, jelikož všichni jsme nějak odlišní. Nikdo nemá stejný zdravotní stav, fyzické vytížení, zlozvyky, návyky, atd….

V případě léčby nízkého krevního tlaku a prevence, hraje důležitou roli životní styl, aktivní pohyb, zdravé stravování a návyky. Následující doporučení, představují běžně doporučované metody pro zvýšení nízkého krevního tlaku:

 • Ujistěte se, že pijete dostatek tekutin (minimálně 2–2,5 litru denně. V letních měsících a při sportu, vypijte alespoň o 1,5 litru více)
 • Pravidelně se stravujte a rozdělte si jídlo do častějších a menších porcí
 • Naučte se zdravěji stravovat
 • Zvyšte příjem vitamínů, zejména vitamínu C
 • Kontrolujte množství sodíku ve stravě a případně zvyšte příjem soli
 • Dopřejte si snídaně bohaté na bílkoviny
 • Věnujte pozornost pravidelné fyzické aktivitě (nestačí pouze pracovní vytížení)
 • Omezte nebo úplně vynechejte kouření
 • Vyhněte se prudkým změnám polohy
 • Pravidelně větrejte, abyste si zajistili dostatečný přísun čerstvého vzduchu
 • Otužováním ve sprše, můžete podpořit oběhový systém
 • Cvičení a bandážování dolních končetin, také podporuje průtok krve do horní části těla, včetně mozku

Často se setkáváme s mýtem, že káva je ideální lék pro zvýšení krevního tlaku. Sice jde z části o pravdu, že káva může tlak rychle zvýšit, ale může krevní tlak také rychle snížit, a tím situaci zhoršit. V případě nízkého krevního tlaku buďte při pití kávy obezřetní a dbejte na správný pitný režim. Rozhodně byste se měli vyvarovat konzumaci alkoholu.

TIP: V případě náhlého poklesu krevního tlaku nebo pocitu na omdlení, se doporučuje uložit pacienta do horizontální polohy (položte jej na záda) a zvednut mu nohy, aby krev mohla volně proudit do horní části těla.

FAQ – Vaše nejčastější dotazy k nízkému krevnému tlaku

Opět můžete níže vidět vaše nejčastější dotazy a následné odpovědi. Pokud jste se nedozvěděli vše, co potřebujete vědět, doporučujeme nám napsat dotaz formou komentáře, který naleznete pod článkem. Naše následná odpověď může pomoci i dalším lidem.

Kdy je vhodné vyhledat lékaře v případě nízkého krevního tlaku?

V případě, že pociťujete opakovaně pocit na omdlení, problémy s viděním nebo jiné příznaky nízkého krevního tlaku, není vhodné odkládat návštěvu lékaře. Jedině lékař, na základě vyšetření, dokáže přesně určit, zda se jedná hypotenzi a pokud ano, navrhne individuální léčebnou metodu.

V akutních, avšak ojedinělých situacích, například u pacientů v šokovém stavu, mohou být podány speciální léky na zvýšení tlaku intravenózně (léky přímo do žíly), což je ovšem pouze dočasné opatření.

Je nízký krevní tlak v těhotenství nebezpečný?

V těhotenství dostává ženský organismus zabrat, jelikož v těle probíhají rozsáhlé hormonální změny a krevní tlak se může v různých fázích lišit. Menší a dočasné odchylky od normálu, většinou nepředstavují riziko. Přesto pravidelné monitorování tlaku u nastávající matky je nezbytné.

Těhotné ženy, které mají nízký krevní tlak, často hlásí symptomy jako jsou závratě, motání hlavy a poruchy vidění. Dále se těhotné ženy s nízkým krevním tlakem mohou setkávat s intenzivními bolestmi hlavy, dusivostí a stavy mdloby.

Často jde o příznaky způsobené soustředěním krve na rostoucí plod, zatímco ostatní části těla fungují v tzv. režimu „energetické úspory“. Právě proto je důležité dbát na dostatečný odpočinek, nepřepínat se a dopřát si aktivní pohyb. Rovněž nezapomínejte na dostatečný přísun tekutin a dopřejte si více procházek na čerstvém vzduchu.

Nízký krevní tlak u dětí

Hypotenze u dětí se objevuje spíše vzácně, ale může se objevit po určitých úrazech nebo ve vysoce stresových situacích. Nízký krevní tlak u děti jako rodič dost obtížně poznáte, protože jej nejde nijak vizuálně zaznamenat.

Proto u dítěte sledujte výše zmíněné příznaky a v případě dlouhodobých obtížích, neváhejte navštívit lékaře. Přesto je zapotřebí upozornit, že u dospívajících, zejména u těch, kteří jsou výrazně hubení a vysocí, se nízký krevní tlak objevuje poměrně často. Typickými příznaky bývají závratě a pocity na omdlení, zejména během dlouhodobého stání.

Je kolísavý krevní tlak normální?

Kolísavý krevní tlak je běžný. Mění se v závislosti na čase, fyzické aktivitě, stresu a v neposlední řadě na stravě. Obavy z kolísavého krevního tlaku mít nemusíte, ale pokud dojde k extrémním nebo nepravidelným změnám krevního tlaku, mohou to být první příznaky možného zdravotního problému, jako je hypertenze nebo srdeční onemocnění.

Nízký krevní tlak po jídle

Je zapotřebí vás i informovat o to, že dle přehledu z roku 2010 je nízký krevní tlak po jídle častější u starších lidí.