Spánková apnoe - Příznaky, příčiny a možnosti léčby

Spánková apnoe představuje závažnou spánkovou poruchu, která se charakterizuje přerušovaným dýcháním, což může vést k vážným zdravotním komplikacím. Takovéto zdravotní komplikace se mohou vyskytovat například v podobě zvýšeného rizika srdečních a plicních onemocnění.

Proto není vhodné brát spánkovou apnoi a chrápání na lehkou váhu. Příčiny této poruchy jsou rozmanité, včetně genetické predispozic, obezity, životní styl a stravování, konzumace alkoholu, či kouření. Další možné příčiny, možnosti léčby a podrobnější informace jsme rozebrali v našem podrobném článku.

Co je spánková apnoe, jak se projevuje a jak může ohrozit zdraví?

Spánková apnoe je definována jako přerušované dýchání během spánku, které může trvat od několika sekund, ale i až několik minut, přičemž se může tento jev opakovat několikrát za noc. Vynechávané dýchání během spánku může vést k poklesu hladiny kyslíku v těle, což má negativní dopady na tělesné funkce a naše celkové zdraví.

Existuje řada příčin, které mohou spánkovou apnoe vyvolat. Detailnější příčiny spánkové apnoe se dozvíte níže, avšak mezi ty nejčastější patří obezita, konkrétně morbidní obezita, kde nadměrná tělesná tkáň v oblasti krku může blokovat dýchací cesty. Další příčiny mohou být díky užívání alkoholu, sedativ, kouření, genetikou, ale také změny v dýchacích cestách způsobené stářím.

Tímto však nekončí, jelikož spánková apnoe může být spojena i s dalšími zdravotními problémy, jako je srdeční onemocnění, diabetes a vysoký krevní tlak.

Vzhledem k možným závažným zdravotním následkům, je nezbytné se obrátit na odborníky, v případě, že dlouhodoběji zaznamenáváte nejběžnější příznaky. Správná diagnóza a včasná léčba jsou klíčové k odvrácení rizik a zajištění kvalitního spánku.

Dreamly pro lepší a zdravější spánek s přírodními složky

Jaké jsou typy spánkové apnoe?

Existují dva primární typy spánkové apnoe, které se rozlišují podle svých příčin a projevů: obstrukční spánková apnoe (OSA) a centrální spánková apnoe (CSA). Níže se můžete podívat, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

 • Obstrukční spánková apnoe (OSA) je daleko častějším typem, kde dýchací cesty jsou během spánku fyzicky blokovány nebo stlačeny, jejž zapříčiňují přerušené dýchání. Tento stav může být vyvolán řadou příčin, včetně obezity, zvýšeného množství tkáně v krku, anatomických úzkostí dýchacích cest, nebo problémů s jazykem a hrtanem. Typickými příznaky OSA je hlasité chrápání, pozorovatelné přestávky v dýchání během spánku, denní únavu a problémy se spánkem. V případě léčby OSA se běžně doporučuje změna životního stylu, úprava spánkové polohy a kyslíková terapie.
 • Centrální spánková apnoe (CSA) je méně běžným typem spánkové apnoe a odlišuje se tím, že problém není v podobě fyzické blokace dýchacích cest, ale v dysfunkci nervového systému, který reguluje dýchací proces. Mozek v tomto případě neposílá správné signály dýchacím svalům, přičemž vede k nedostatečné ventilaci plic, jejž snižuje hladinu kyslíku v krvi. Symptomy CSA zahrnují přes noc problémy s dýcháním, extrémní denní únavu, ospalost a sníženou fyzickou kondici. Léčba CSA se provádí většinou léky, kyslíkovou terapii a dalšími podpůrnými dýchacími metodami.

TIP: Pociťuje přes den únavu, nedostatek libida a potřebuje doplnit vitamíny a minerály? Pak vás možná zaujme Primulus, který jsme před nedávnem recenzovali a svými výsledky nás doslova nadchl.

Jaké jsou nejběžnější příznaky spánkové apnoe?

Úspěšná léčba spánkové apnoe je možná, přičemž přístup k léčbě je vysoce individuální, jelikož je závislá na příčinách a stupni závažnosti onemocnění. Klíčovým krokem je včasná iniciativa k řešení problému. Pokud se u vás objeví níže uvedené příznaky, je nezbytné včas vyhledat odbornou pomoc. Diagnostika a následná léčba spánkové apnoe probíhá ve specializovaných spánkových centrech a laboratořích.

Mezi typické symptomy patří:

 • Hlasité chrápání: Jedinci postižení apnoe, často chrápou tak hlasitě, že mohou rušit spánek osob ve stejném prostoru.
 • Přerušení dýchání ve spánku: Dojde k dočasnému zastavení dýchání, následovanému náhlým, rychlejším a hlubším dýcháním pro rychlé obnovení kyslíku.
 • Denní únava a ospalost: Nedostatečný spánek a snížená úroveň kyslíku, způsobují během dne pocit únavy a ospalosti.
 • Bolest hlavy a snížená koncentrace: Tyto symptomy většinou postihují jedince se spánkovou apnoe a mají negativní vliv na jejich pracovní výkony a soustředění.
 • Nespavost: Přerušovaný spánek většinou vede k problémům s usínáním a nespavostí.
 • Sucho v ústech a v krku: Přerušované dýchání během noci, může vyvolat pocity nepříjemného sucha v ústech, což také negativně ovlivňuje kvalitu spánku.

Pokud se potýkáte s výše uvedenými příznaky spánkové apnoe, doporučujeme neodkládat návštěvu specialisty. Můžete se buď poradit s vašim praktickým lékařem nebo se rovnou objednat do spánkové laboratoře.

Zlepšete svůj spánek a tím i vaše zdraví

Jaké mohou být příčiny spánkové apnoe?

Spánková apnoe nepředstavuje riziko jen pro dospělé, může se totiž objevit u kohokoli, včetně dětí. Avšak existují specifické příčiny, které mohou výrazně zvýšit riziko jejího vzniku, proto pokud se jim vyvarujete předem, výrazně můžete snížit riziko. Pojďme se podrobněji podívat na ty, které mohou přispívat k vyšší pravděpodobnosti rozvoje poruchy zvané spánková apnoe.

 • Obezita: Lidé s obezitou čelí až čtyřnásobně vyššímu riziku vzniku spánkové apnoe, přičemž nahromaděný tuk v oblasti horních dýchacích cest může přispět právě k jejímu rozvoji.
 • Větší obvod krku: Vyšší riziko je spojeno s větším obvodem krku; pro muže nad 43 cm a pro ženy nad 38 cm.
 • Zúžení dýchacích cest: Toto zúžení může být buď dědičné, nebo výsledkem zvětšení mandlí, které se nejčastěji vyskytují u dětí.
 • Pohlaví: Muži jsou postiženi spánkovou apnoí dvakrát častěji než ženy, avšak u žen se riziko zvyšuje po menopauze**.
 • Stáří: Také starší dospělí lidé, jsou náchylnější k výskytu spánkové apnoe.
 • Rodinná anamnéza: Výskyt spánkové apnoe u člena rodiny zvyšuje riziko onemocnění u dalších příbuzných.
 • Užívání alkoholu, drog a sedativ: Tyto látky mohou vést k uvolnění svalstva v krku, čímž se opět zvyšuje riziko vzniku spánkové apnoe.
 • Kouření: Kuřáci mají až trojnásobně vyšší pravděpodobnost výskytu obstrukční spánkové apnoe, způsobenou zánětlivými procesy a retencí vody v horních dýchacích cestách. Riziko značně snížíte ukončením kouření.
 • Problémy s dýcháním nosem: Lidé s ucpaným nosem, ať už kvůli alergiím či chřipce, čelí vyššímu riziku rozvoje spánkové apnoe.

Nízký krevní tlak (Hypotenze): Nejčastější příznaky, příčiny a jak na léčbu

Jak probíhá vyšetření a diagnostika spánkové apnoe?

Pro absolvování vyšetření ve spánkové poradně, je nutné se předem objednat, a to buď na vlastní žádost nebo na doporučením lékaře.

Na první schůzce ve spánkové poradně společně s lékařem vyplníte dotazník známý jako Epworthská škála spavosti, která posuzuje míru denní spavosti. Po dokončení dotazníku a shromáždění vaší zdravotní historie, provede lékař fyzické vyšetření, po jehož vyšetření vás může poslat lékař na další testy, například pomocí polygrafu.

Během této návštěvy lékař podrobně vysvětlí, jak se polygraf používá, aby si byl jistý, že zařízení bude správně nastaveno podle vašeho spánkového režimu.

Proces zahrnuje několik kroků:

 • Nejprve vám lékař předvede, jak se aplikuje pulsový oxymetr pro měření tepu během celého testování.
 • Dále vás seznámí s tím, jak připevnit měřící zařízení k tělu.
 • Následně vám pomůže umístit tenkou hadičku pro monitorování vydechovaného vzduchu, která se umisťuje k nosu.

Po nasazení všech komponent zařízení se oxymetr a hadička pro kontrolu dýchání připojí k polygrafu. Jakmile je lékař přesvědčen o vaší důvěrnosti s obsluhou zařízení, zapůjčí vám přístroj k domácímu monitorování kvality vašeho spánku na jednu noc. Polygraf následně vrátíte do poradny druhý den, kde bude výsledek vyhodnocen.

Zlepšete svůj spánek těmito možnostmi

Jaké se nabízí možnosti léčby spánkové apnoe?

Odpověď na otázku léčby spánkové apnoe je velice individuální a závisí na konkrétní diagnóze, což zdůrazňuje důležitost, co nejrychlejší konzultaci s lékařem nebo návštěvy spánkové laboratoře. Níže se mžete podívat na přehled běžně používaných metod při léčbě spánkové apnoe a chrápání:

 • V mírnějších případech se často přistupuje k životním úpravám, jako je snížení konzumace alkoholu, ukončení kouření nebo snížení tělesné hmotnosti.
 • Pro obstrukční spánkovou apnoe existuje několik možností léčby, včetně manuální terapie, chirurgických zákroků nebo ortodontických zásahů.
 • Chirurgické metody mohou zahrnovat laserovou terapii, radiofrekvenční ablaci nebo plasmovou koblaci pro zákroky, jako jsou plastika nosního septa, odstranění nosních polypů nebo redukce měkkých tkání v ústech a krku.
 • Použití speciálních přístrojů jako Oniris, CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) nebo APAP (Automatic Positive Airway Pressure), zajišťuje větší rozevření dýchacích cest během spánku, díky konstantnímu tlaku vzduchu.
 • Další doporučení mohou směřovat do specializovaných institutů spánkové medicíny, kde se pro pacienty s vážnou formou spánkové apnoe nastavují specifické léčebné metody a následně se sleduje dlouhodobá účinnost léčby.

Každá z těchto možností nabízí jiný přístup k řešení spánkové apnoe a vhodná metoda léčby by měla být vždy vybrána na základě individuální konzultace s odborníkem. Proto neodkládejte včasnou návštěvu lékaře, která může zachránit i vaše zdraví.

CPAP přístroj na spaní

Děsivá maska, avšak velmi účinná při spánkové apnoe – CPAP stroje

CPAP přístroj se řadí k nejpoužívanějším metodám léčby spánkové apnoe, a to díky své efektivitě v udržení dýchacích cest otevřených během spánku. Tento stroj sice vypadá jako děsivá maska, ale díky níž je dodáván kontinuální proud vzduchu pod tlakem, který zajišťuje volný průtok vzduchu do plic. Díky dochází k zabránění přerušování dýchání, které je pro spánkovou apnoe typické.

Výsledky používání CPAP přístroje mohou mít pozitivní dopad na životy pacientů s tímto onemocněním:

 • Zlepšení kvality spánku: Díky stabilizaci dýchání umožňuje CPAP stroj hlubší a nepřerušovaný spánek, čímž výrazně snižuje noční probouzení.
 • Zvýšení kvality života: Lepší spánek pochopitelně pomáhá zvýšit denní energii a obecně zlepšuje kvalitu života.
 • Posílení zdraví: Používání CPAP stroje může vést k nižšímu riziku vzniku srdečních chorob, optimalizaci krevního tlaku a lepší regulaci hladiny cukru v krvi.
 • Zlepšení nálady: Spánková apnoe je často spojena s úzkostmi a depresí. Pravidelné používání CPAP přístroje, může tyto psychické obtíže významně redukovat.

Tímto způsobem CPAP přístroj představuje klíčový nástroj v boji proti narušenému spánku způsobenému spánkovou apnoe, s cílem zlepšit celkovou pohodu a zdravotní stav pacientů. I když budete přes noc možná vypadat trochu děsivě, pomůže vám CPAP k lepšímu spánku a celkovému zdraví.

Spánková apnoe není problém omezený pouze na dospělé

Pozor rodičové, spánková apnoe může postihovat i děti a dokonce kojence, přičemž odhady ukazují, že 1–3 % dětí ve věku 2–8 let se s touto poruchou potýká. U dětí školního věku je apnoe charakterizována zástavou dechu trvající déle než 10 sekund. Zatímco u mladších dětí a kojenců jde o vynechání dvou po sobě jdoucích dechů.

Mezi noční příznaky patří nejen chrápání, ale i neobvyklé spánkové pozice (například nadměrně zvrácená hlava), neklidný spánek, noční můry, somnambulismus (náměsíčnost) a nadměrné pocení. K tomuto se může u některých dětí vyskytovat noční pomočování.

Důsledkem narušené kvality spánku během noci se mohou objevit denní projevy, které mohou být zaměněny za ADHD, včetně problémů s koncentrací, hyperaktivitou nebo poklesem školních výsledků. Kromě toho může apnoe u dětí způsobit problémy s kardiovaskulárním systémem a zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění v dospělosti.

Hlavní příčinou spánkové apnoe u dětí, jsou často zvětšené nosní a krční mandle, přičemž chirurgické odstranění těchto mandlí přináší úlevu 70–90 % dětem. Další, stále častější příčinou je obezita.

Vzhledem k zásadnímu vlivu na budoucí zdraví děti, je nezbytné, aby rodiče věnovali zvýšenou pozornost, sledovali, jak se děti projevují během spánku a v případě zaznamenaných příznaků navštívili neodkladně lékaře.