Víte, jak poznat rakovinu prostaty?

Dnes budeme probírat trochu nepříjemné téma, a to rakovinu prostaty, která má nepatrné příznaky, které lze snadno přehlédnout. Bohužel, většinou v raných fázích rakoviny prostaty, často chybí jakékoli varovné signály v podobě zjevných příznaků, což komplikuje včasné odhalení.

Včasné odhalení u mnoha mužů není možná, protože většinou mívají strach a stud z rektálního vyšetření. Pokud patříte mezi muže, kteří oddalují vyšetření prostaty, doporučujeme přečíst článek až do konce. Dozvíte se vše o rakovině prostaty, i to, že vyšetření se nemusíte obávat a může vám dokonce zachránit život, který je cennější, než nějaký stud nebo strach.

V krátkosti, co je to prostata

Prostata, také známá jako předstojná žláza, je nezbytným mužským orgánem v reprodukčním systému. Jeho normální stav, má velikost srovnatelnou s velikostí vlašského ořechu a skládá se z malých žlázek, které se starají o tvorbu semenné tekutiny. Semenná tekutina hraje důležitou roli při poskytování živin spermiím, podporuje jejich pohyb a má vliv na jejich vitalitu.

Pokud jde o umístění, prostata se nachází pod močovým měchýřem a obklopuje začátek močové trubice. Vývoj prostaty začíná již před narozením.

 • U novorozenců váží přibližně 3–5 gramů a během puberty dochází k jeho růstu.
 • U zdravého dvacetiletého muže, má prostata hmotnost mezi 20–35 gramy, ale s postupujícím věkem, se může značně zvětšit až na 200 gramů.

Funkce a růst prostaty jsou regulovány mužským pohlavním hormonem (testosteron), zejména jeho variantou dihydrotestosteronem. Testosteron je rovněž nezbytný v procesech, jako je benigní hyperplazie prostaty, což je nezhoubné zvětšení žlázy, které může vést k nejčastějším problémům při močení.

DETAILY: Pokud se chcete dozvědět detailnější informace o prostatě, doporučujeme si přečíst nás předchozí článek.

Jaký je výskyt karcinomu prostaty?

Karcinom prostaty, patří mezi nejčastější typ rakoviny u mužů v ČR. Dokonce se jeho výskyt mezi lety 1990 a 2001 zdvojnásobil. I když úmrtnost způsobená rakovinou prostaty nepostupuje rychle jako jiné rakoviny, stále se jedná o druhou nejčastější příčinu úmrtí u mužů.

Riziko vzniku rakoviny prostaty se zvyšuje s přibývajícím věkem. U mužů do 40 let, je tato diagnóza poměrně vzácná. Věková kategorie od 40 do 50 let má nízký počet případů, ale po padesátce se rychlost jejich výskytu rapidně zvyšuje.

Je důležité si uvědomit, že nemusí být každý případ této nemoci fatální. Překvapivých 30 % padesátiletých mužů, kteří zemřeli z jiných příčin, mělo při pitvách diagnózu asymptomatického karcinomu prostaty. U osmdesátiletých mužů je pravděpodobnost diagnostikovaného nádoru téměř 100%.

Statistiky výskytu rakoviny prostaty u mužů v ČR

Statistiky výskytu rakoviny prostaty u mužů v ČR, převzaty z UZIS.cz

Nejčastější známé příčiny rakoviny prostaty

Prozatím jsou přesné příčiny rakoviny prostaty neznámé, přesto lékařská věda odhalila několik možných příčin, které zvyšují značně riziko. Vývoj tohoto nádoru, je často spojován s určitými změnami ve tkáni prostaty, zejména ve žlázových buňkách.

Podívejme na možné příčiny, které mohou zvyšovat riziko rakoviny prostaty:

 • Věk: Největší riziko rakoviny prostaty je u mužů, starších padesáti let. Je třeba brát v potaz, že s přibývajícím věkem po padesátce, je výskyt rakoviny prostaty až 70%.
 • Etnický původ: Černošská populace, má výrazně vyšší výskyt nádorů prostaty než bílá populace. Naopak Asiaté a Hispánští obyvatelé, mají nejnižší počet výskytů.
 • Genetická predispozice: Muži, u nichž se v rodině vyskytla rakovina prostaty (otec, bratr, dědeček), by měly být více na obzoru, protože se riziko značně zvyšuje.
 • Genetické mutace a další onemocnění: Zvláště mutace genů BRCA1 a BRCA2 spolu s Lynchovým syndromem, mohou výrazně zvýšit riziko výskytu rakoviny.
 • Hormony: Přítomnost dihydrotestosteronu, i když není přímou příčinou vzniku rakoviny, může rovněž zvýšit riziko.
 • Životní styl a strava: Nezdravá strava bohatá na živočišné tuky a červené maso, nedostatek vlákniny, fyzická neaktivita, kouření tabáku a konzumace alkoholu. Nejenže tento styl života zvyšuje všelijaké rizika rakovin, ale výrazně ovlivňuje celkové zdraví a dlouhověkost.
 • Profesní riziko: Ano, i některé druhy práce, zvyšují riziko výskytu rakoviny prostaty. Většinou se jedná o osoby, které jsou často vystavení rentgenovému záření, v přímém kontaktu s těžkými kovy (např.: kadmium) a práce s pesticidy.

Jak můžete vidět výše, možností navyšující riziko výskytu rakoviny prostaty je nespočet, proto je velmi obtížně, přesné příčiny odhalit. V případě, že zaznamenáte nějaké níže uvedené příznaky rakoviny prostaty, doporučujeme neprodleně navštívit lékaře.

TIP: Zlepšete zdraví vaší prostaty a zažijte netradiční, intenzivní orgasmus, díky masážím prostaty.

Jaký je průběh karcinomu prostaty a jaká jsou stádia?

Po překonání prvotní, asymptomatické fáze, se rakovina prostaty projevuje komplikacemi spojenými s močením, a to jak častými návštěvami toalety, tak nechtěným únikem moči, známým jako inkontinence. V extrémních případech, se může objevit i retence moči. Jedná se o obtížné a neúspěšné vyprazdňování močového měchýře.

Pokročilé stádium tohoto onemocnění se projevuje následujícími příznaky:

 • Bolest v kyčlích, končetinách a zadní části těla,
 • Pocit celkové slabosti a výrazná únava,
 • Ztráta chuti k jídlu vedoucí ke ztrátě hmotnosti.

Podle mezinárodního systému klasifikace TNM, lze rozlišit následující stadia:

 • stadium T – Nádor je stále lokalizován v rámci prostaty a nevykazuje žádné příznaky
 • stadium N – Nádorové buňky postihují lymfatické uzliny
 • stadium M – Přítomnost metastáz v dalších orgánech

V té nejagresivnější, někdy označované jako čtvrté fázi onemocnění, se metastázy rozšiřují do plic, jater, kostního systému, a dokonce i mozku.

Rozdíl mezi zvětšenou prostatou a normální prostatou

Jaké jsou příznaky rakoviny prostaty? Jak poznat, že není něco v pořádku

Rakovina prostaty obvykle postihuje muže ve věku nad padesát let a představuje asi 4% všech zhoubných onemocnění. V rané fázi, je téměř ve všech případech (99%), plně léčitelná bez žádných komplikací.

Bohužel, počáteční fáze často probíhá bez viditelných a snadno zaznamenatelných příznaků. Proto je také rakovina prostaty druhým nejčastějším smrtelným nádorovým onemocněním u mužů, jelikož většinou pacient nic nepociťuje, případně vyšetření oddaluje.

Přitom muži nemusí jít okamžitě na rektální vyšetření, protože včasné odhalení je možné díky sledování hladin specifického antigenu prostaty (PSA) v krvi. Pokud jsou hodnoty PSA antigenu zvýšené, bude nezbytné provést další vyšetření prostřednictvím biopsie, která definitivně určí nebo vyvrátí předběžnou diagnózu rakoviny prostaty.

Jedinou a efektivní strategií, pro včasné odhalení rakoviny prostaty, je pravidelné preventivní vyšetření prostaty. Doporučujeme začít řešit vyšetření prostaty nejpozději od věku 40 let, kdy se riziko stupňuje.

Hlavní zjevné příznaky rakoviny prostaty:

 • Potíže s močením nebo problémy s udržením moči,
 • Zkrácené intervaly mezi jednotlivými močeními,
 • Častější nutkání k močení v noci,
 • Přítomnost krve v moči,
 • Sexuální poruchy, jako je erektilní dysfunkce nebo bolest při ejakulaci.

TIP: Chcete podpořit erekci a sexuální výkonnost bez vedlejších účinků? Pak vybírejte z nejlépe hodnocených přípravků na erekci

Rakovina prostaty: Kdo je nejvíce ohrožen?

Zlatým pravidlem u všech druhů rakoviny je, že čím dříve ji odhalíte, tím vyšší je pravděpodobnost včasného uzdravení a prodloužení života. Proto by muži po padesátce měli být velmi opatrní, při sledování příznaků rakoviny prostaty. Doporučuje se absolvovat zdravotní prohlídku minimálně jednou za dva roky, již od čtyřiceti let, i když se cítíte naprosto zdraví.

Přesné příčiny rakoviny prostaty zůstávají neznámé a obtížně odhalitelné, ale jejich příznaky lze rozpoznat včas. U některých mužů nemusí být žádné patrné příznaky a mohou žít s nádorem v prostatě několik let, bez ohrožení života.

Nicméně rakovina prostaty je druhým nejrozšířenějším zhoubným onemocněním u mužů. Proto byste měli mít alespoň základní povědomí o této nemoci a nevyhýbat se pravidelným kontrolám s přibývajícím věkem.

Vše o Prostatě - Jaké jsou rizika, vyšetření a možnosti léčby

Průběh vyšetření a odhalení rakoviny prostaty

Ve sféře urologické diagnostiky je prostata podrobena transrektálnímu ultrazvukovému vyšetření, přičemž se tenkou jehlou odebírají tkáňové vzorky pro histologickou analýzu. Přesná diagnostika prostřednictvím biopsie může být komplikovaná, zejména pokud je samotná nádorová žláze malá a existuje podezření vycházející ze zvýšených hodnot PSA.

Tyto komplikace pramení z faktu, že nádorové ložisko nemá při ultrazvukovém vyšetření jednoznačně identifikovatelný vzhled. Nastávají také situace, kdy je třeba biopsii zopakovat, a to například v případě negativního histologického nálezu.

Histologická analýza následně poskytuje definitivní diagnózu karcinomu prostaty. Kromě identifikace nádoru ve vzorcích tkáně prostaty, testy odhalují jeho typ a biologickou agresivitu. Toho je dosaženo určením buněčné diferenciace nádorových buněk a pomocí tzv. Gleasonova skóre (škály od 2 do 10, kde vyšší hodnota indikuje agresivnější formu nádoru).

Rektální palpační vyšetření: Vyšetření konečníku prstem

Mezi klíčové diagnostické postupy v oblasti zdraví prostaty patří rektální palpační vyšetření. V průběhu tohoto vyšetření lékař použije ochrannou rukavici a opatrně vloží prst do pacientova konečníku, aby prohmatal prostatu. Tento pohmatový test umožňuje identifikovat abnormality na povrchu prostatické tkáně. Při zjištění jakýchkoliv nepravidelností je pacient odeslán na další diagnostické testy.

Tento palpační test je často první obrannou linií ve včasné detekci rakoviny prostaty. Doporučuje se, aby všichni muži starší 40 let podstoupili tento test minimálně jednou za rok. Tímto způsobem lze včas odhalit karcinom prostaty a rychle iniciovat adekvátní léčebný režim s možností úplného vyloučení onemocnění.

Od určení diagnózy k rozsahu onemocnění

Při odhalování urologických problémů, se často používá ultrazvukové vyšetření prostaty, které zahrnuje odběr tkáňových vzorků. Vzorky se odebírají tenkou jehlou, aby se mohla provést histologická analýza. Přesné odhalení pomocí biopsie může být složité, zejména pokud je samotný nádor v prostatě malý a existuje podezření na zvýšené hodnoty PSA.

Tato obtížnost vyplývá z toho, že při ultrazvukovém vyšetření není nádor v tkáních jednoznačně odhalitelný. Občas je nutné opakovat biopsii, zejména pokud je histologický nález negativní.

Následná histologická analýza poskytuje konečnou diagnózu rakoviny prostaty. Kromě identifikace nádoru ve vzorcích tkáně prostaty testy odhalují jeho typ a biologickou agresivitu. To se provádí určením buněčné diferenciace nádorových buněk a pomocí tzv. Gleasonova skóre (skóre od 2 do 10, kde vyšší hodnota indikuje agresivnější formu nádoru).

Možnosti léčby rakoviny prostaty

Léčba rakoviny prostaty

Jakmile je rakovina prostaty potvrzena, je nutné okamžitě zahájit vhodnou léčbu, kterou určí ošetřující lékař. Výběr správného léčebného postupu, závisí na mnoha proměnných, jako je věk pacienta, histologická analýza identifikovaného typu nádoru, stádium onemocnění, přítomné příznaky a celkový zdravotní stav pacienta.

Při včasném odhalení u starších mužů, se často preferuje přístup aktivního sledování pacienta, bez okamžité operace. Tento přístup se liší od léčby, s cílem dosáhnout úplného vyléčení (kurativní léčba) a zaměřuje se na léčbu, zaměřené na zmírnění příznaků a zpomalení pokroku onemocnění.

 • Pokud není nádor ve fázi metastázování, primárním cílem lékařem je léčit pacienta kurativní léčbou. Při eliminaci rakovinných buněk, se běžně využívající chirurgické zákroky, radioterapie nebo hormonální terapie.
 • Naopak, pokud už došlo ke vzniku metastáz, léčebný postup se provádí paliativní léčbou. Ty mohou zahrnovat androgenní deprivaci, chemoterapii a strategie zaměřené na kontrolu bolesti.

Léčba rakoviny prostaty chirurgicky

Chirurgický zákrok, nazývaný radikální prostatektomie, se často stává první možností léčby, zejména u pacientů s lokalizovaným nádorem prostaty, který se ještě nerozšířil na jiné části těla. Lékaři mají různé možnosti chirurgických zákroků, například:

 • Otevřená radikální prostatektomie
 • Laparoskopická radikální prostatektomie
 • Roboticky asistovaná laparoskopická radikální prostatektomie
 • Radikální prostatektomie s přístupem od břicha (retropubická)
 • Radikální prostatektomie s přístupem od konečníku (perineální)

V některých případech může být také nutné provést odstranění tzv. „mízních uzlin“ nacházející se v oblasti pánve, známá jako lymfadenektomie. Je důležité si uvědomit, že operativní léčba může mít i vedlejší účinky. Pacienti mohou po operaci pociťovat problémy, jako je nedobrovolný únik moči (inkontinence) nebo poruchy erekce (erektilní dysfunkce).

Radioterapie: Přesná a cílená léčba rakoviny prostaty

Radioterapie je vysoce přesná léčebná, která se zaměřuje na přesné ozařování nádorových tkání, pomocí vysokoenergetického záření. Jeho cílem je destabilizovat růst nádorových buněk a vyvolat jejich programovanou buněčnou smrt (nazývaná apoptóza). Důležitým prvkem této léčby, je přesné zaměření na cílovou oblast, aby se minimalizovalo riziko poškození zdravých tkání.

Existují dvě hlavní metody radioterapie:

 • Externí radioterapie: Toto ozařování se provádí ze vnějšku těla prostřednictvím pokožky. Často se používá u lokalizovaných forem rakoviny prostaty a dosahuje srovnatelné účinnosti, jako chirurgický zákrok.
 • Brachyterapie: Tato metoda zahrnuje vnitřní ozařování, kdy se zdroj záření umisťuje přímo do nádoru. Rozlišujeme mezi brachyterapií s nízkým dávkovým přídavkem (LDS) a brachyterapií s vysokým dávkováním (HDR).

Je však důležité si být vědom možných vedlejších účinků, mezi něž nejčastěji patří erektilní dysfunkce, močová inkontinence, chronické střevní problémy nebo dokonce střevní inkontinence. Každý léčebný postup je pečlivě posuzován lékařem s ohledem na jeho rizika a přínosy.

Hormonální terapie v případě rakoviny prostaty

Synergetická hormonální terapie

Hormonální terapie představuje významnou podporu v léčbě rakoviny prostaty a je často doprovázena s radioterapií, za účelem maximalizovat účinnost výsledků. Buď se hormonální léčba uplatňuje jako předehra k radioterapii nebo paralelně a následně k ní připojuje. Hlavním cílem je snížit nádorové buňky a zmenšit prostaty.

V praxi se nejčastěji využívá Androgen deprivační terapie (ADT), někdy zjednodušeně označovaná jako androgenní deprivace. ADT pomáhá snižovat hladiny testosteronu, tím by mělo docházet ke zpomalení růstu nádoru. Bohužel, i tato léčba má své vedlejší účinky, mezi, než patří únava, snížená sexuální touha, návaly horka, erektilní dysfunkce, osteoporóza, ztráta svalové hmoty, nárůst tělesného tuku a anémie.

K dispozici je i antiandrogenní léčba, která brání vzájemnému působení testosteronu s prostatou. Další alternativou je maximální androgenní blokáda, která kombinuje prvky ADT a antiandrogenní léčby. Intermitentní androgenní deprivace pak představuje rytmický model hormonální léčby, kde se ADT přerušuje v určitých cyklech.

Chemoterapie: Následný krok v odolné léčbě rakoviny prostaty

Když rakovina prostaty prokáže odolnost vůči hormonální léčbě, tak že nádorové buňky přežívají i při minimálních hladinách testosteronu, lékaři často přidají do léčebného procesu chemoterapii. Tato léčba se zaměřuje na zmírnění příznaků či k prodloužení života pacienta. V tomto kontextu se užívají cytostatické léky, které, jak je nutné poznamenat, mohou být spojeny s řadou vedlejších účinků.

Imunoterapie: Nová hranice v léčbě rakoviny prostaty

V poslední době, se čím dál častěji při léčbě rakoviny prostaty využívá imunoterapie. Tento přístup využívá široké škály biologických látek, ať už přirozeně se vyskytujících v těle nebo synteticky vytvořených v laboratořích. Hlavním cílem je posílit nebo revitalizovat vrozenou schopnost těla bojovat proti maligním buňkám.

Proti bolestivá léčba: Komplexní péče v pokročilých fázích

Pacienti s pokročilou formou rakoviny prostaty často zažívají intenzivní bolesti. K zmírnění bolestí, je možné užívat léky, mezi něž patří lokální anestetika či celkově působící analgetika. Avšak tyto léky mohou předepsat, pouze ošetřující lékaři. Vzhledem k tomu, že chronická bolest může vést až k psychickým problémů, mezi, než nejčastěji patří úzkost a deprese, mohou lékaři předepsat psychofarmak.

Léčba kostních metastáz

U téměř 80% pacientů s metastatickou formou rakoviny prostaty se objevují i kostní metastázy. Tyto maligní nálezy zprvu kolonizují kostní dřeň a později napadají samotnou kostní strukturu, což často vyvolává intenzivní bolestivé stavy. Jejich přítomnost rovněž zvyšuje riziko zlomenin i při minimální fyzické zátěži. U postižení páteře hrozí kolaps obratlů, což může vyústit v senzorické poruchy až paralýzu.

K zajištění účinné léčby kostních metastáz slouží vyspělé metody radioterapie, které jsou schopny signifikantně tlumit bolest. V situacích, kdy je metastáz více, se často přistupuje k terapii radionuklidy. Tento způsob zahrnuje intravenózní podání léků s radioaktivními atomy, které následně generují radioaktivní rozpad a záření zaměřené na postižené oblasti. K inhibici rozpadu kostního materiálu se poté využívají bisfosfonáty nebo monoklonální protilátky.

Nejlepší přírodní léky na prostatu bez receptu

Jak zvládnout problémy s erekcí a inkontinencí

Následná obnova po léčbě rakoviny prostaty může přinést s sebou řadu zdravotních výzev, včetně erekční dysfunkce a močových problémů. Jedním z nejčastějších příznaků bývá inkontinence, která může zasahovat do běžného životního stylu.

V takovém případě, doporučujeme tyto problémy sdělit lékaři, který dle pacienta, zvolí správný léčebný způsob. Další možností jsou doplňky stravy, které přispívají svými bylinným extrakty.

V případě problémů s erekcí, můžete využít rovněž doplňky stravy, které se rozdělují do dvou kategorií.

 • Účinnost do 60 minut: Doplňky stravy určené pro muže, kteří chtějí okamžité výsledky, bez dlouhodobého užívání. Jde o přípravky, s podobnou účinností jako Viagra, s tím, že obsahuje pouze přírodní složky a jsou dostupné bez lékařského předpisu. (Proerecta Klasik, Amarex, Proerecta SHOT, Erexan, Zerex)
 • Dlouhodobá účinnost: Nevadí vám užívat doplněk dlouhodobě, pro jejich narůstající účinnost? Pak se vám mohou zamlouvat přírodní přípravky s dlouhodobou účinností. Nebudete si tak muset hlídat užívání dávky před sexem. Za nás můžeme doporučit osvědčené doplňky stravy, jako je Proerecta Long a Amarex Complex.

Rakovina prostaty prevence: Jak zůstat o krok napřed

Pokud chcete minimalizovat riziko rakoviny prostaty, je klíčové zvolit preventivní opatření a zdravý životní styl.

To zahrnuje:

 • balancovanou stravu
 • kontrolu tělesné hmotnosti
 • regulérní fyzickou aktivitu
 • Také je moudré omezit nebo úplně vyloučit alkohol a tabák z vaší rutiny

Periodické lékařské prohlídky hrají nesmírnou roli v ranném odhalení potenciálních problémů. K dispozici je i vyšetření hladiny PSA, které je středem diskuzí, zejména u starší populace. Zatímco toto vyšetření by mohlo být obzvláště užitečné pro muže v rizikových skupinách, které však dosud nebyly jednoznačně stanoveny, může na druhou stranu představovat zbytečnou zátěž pro seniory již s existujícími zdravotními komplikacemi.

Klíčové zásady prevence rakoviny prostaty

 • Udržujte optimální tělesnou hmotnost
 • Zajistěte si pravidelnou fyzickou aktivitu
 • Zvolte vyvážený stravovací plán
 • Omezte alkohol na minimum nebo jej vyřaďte úplně

Pamatujte, že aktivní role v prevenci je váš první krok na cestě k dlouhodobému zdraví.